Säker och Trygg förening

Freemotion Idrottklubb är med i kalmar kommuns arbete säker och trygg förening. Det betyder att föreningen arbetar förebyggande genom att ta fram handlingsplaner och policydokument för att skapa en trygg och säker träningsmiljö för alla som kommer i kontakt med föreningen.

Idag finns det 9 dokument som ingår i säker och trygg arbetet.

  • Alkohol och drogpolicy
  • Brand och säkerhetspolicy
  • Första hjälpen HLR policy
  • Handlingsplan vid olycka
  • Ledarpolicy
  • Likabehandlingsplan
  • Resepolicy
  • Värdegrund och medlemspolicy
  • Vision för Freemotion Idrottsklubb

Alkohol och drogpolicy   Öppna

Alkohol och drog policyn säger att vi i Freemotion idrottsklubb står för en nykter idrott.

Brand och säkerhetspolicy   Öppna

Brand och säkerhetspolicyn säger hur vi ska agera vid och förbereda oss innan en brand i träningsanläggningar.

Första hjälpen HLR policy Öppna

Första hjälpen HLR policy säger hur vi ska utbilda ledare i Freemotion Idrottklubb inom HLR och första hjälpen.

Handlingsplan vid olycka Öppna

Handlingsplan vid olyka säger vilka rutiner som finns vid en olycka.

Ledarpolicy Öppna

Ledarpolicy säger vilka regler och riktlinjer som gäller för alla ledare i Freemotion Idrottklubb.

Likabehandlingsplan Öppna

Resepolicy Öppna

Resepolicy beskriver vilka regler som gäller under resor genomförda av föreningen.

Värdegrund och medlemspolicy Öppna

Värdegrund och medlemspolicy beskriver hur alla medlemmar ska behandla varandra.

Vision för Freemotion Idrottsklubb Öppna

Vision för Freemotion Idrottklubb  beskriver föreningens vision.