Lila bandet

Lila bandet är den första graderingen som man kan få inom FreemotionIK. Med lila bandet får man en större frihet att utvecklas som utövare, och även ett större ansvar som medlem.

Viktigt att ha i åtanke med dessa beskrivningar är att de endast är till för att ge en mer konkret skriftlig beskrivning på vad det är man faktiskt gör och vad som är godkänt. Det är alltid ledarens bedömning som går före huruvida något är godkänt eller inte.

Utövaren ska visa att man klarar alla övningarna väl, man får misslyckas/testa max 2 gånger.

 

OBS: Bilder och videoklipp på alla övningar kommer inom kort!

Speed vault

En vault där hastighet är det primära syftet. Man tar sig över plinten med endast en hand på den och benen åt sidan.

 

Vad är godkänt?

Avstamp och landning sker med en fot i taget, alltså får man inte hoppa jämfota för att ta sig över plinten eller när man landar.

Endast en hand får vidröra plinten, ingen annan det av kroppen.

Kroppen ska vara centrerad över plinten.

 

Redskap:

Mjukplint i den höjd som är närmast utövarens midjehöjd.

 

Kong vault

En vault där man sätter i båda händerna på plinten först, benen placeras mellan armarna och därefter släpper man plinten och landar på andra sidan av den.

 

Vad är godkänt?

Avstamp och landning sker med en fot i taget, alltså får man inte hoppa jämfota för att ta sig över plinten eller när man landar.

Endast båda händerna får vidröra plinten, ingen annan del av kroppen.

Båda händerna måste placeras på plinten samtidigt, och släppas samtidigt.

 

Redskap:

Mjukplint i den höjd som är närmast utövarens midjehöjd.

Dash vault

En vault där man hoppar över plinten med benen först. På vägen över så sätter man i båda händerna under kroppen för att hindra sig från att sätta sig på plinten. Händerna används även för att skjuta iväg kroppen från plinten.

 

Vad är godkänt?

Avstamp och landning sker med en fot i taget, alltså får man inte hoppa jämfota för att ta sig över plinten eller när man landar.

Kroppen, och särskilt benen, måste komma helt rakt gentemot plinten. Man får alltså inte svänga ut med benen åt något håll.

Båda händerna måste placeras samtidigt på plinten, och släppas samtidigt.

 

Redskap:

Mjukplint i den höjd som är närmast utövarens midjehöjd.

 

 

Safety vault

Används i denna konstellation som ett sätt att ta sig ner från ett föremål. Hoppar från ett högre objekt och landar i en safety på ett annat för att ta sig ner på andra sidan.

Safety är en vault där man sätter i en fot och en hand, och “trär” genom det andra benet mellan armen och benet.

 

Vad är godkänt?

Man ska landa i en safety på den andra plinten, alltså inte landa och sedan göra en safety.

Endast en fot och hand ska vidröra den andra plinten.

 

Redskap:

En mjukplint i fullhöjd som står på längden.

En tvärstående mjukplint med toppdelen avtagen, alt. hårdplint i fullhöjd.

Ca 1 meters avstånd.

Catwalk

Balansgång på alla fyra över en bom.

 

Vad är godkänt?

Man ska klara från ena sidan av bommen till den andra.

Inte sätta i några knän i bommen.

Start med rumpan mot ena bomstolpen, avsluta med huvudet mot den andra.

 

Redskap: 

Bom med den spetsiga sidan uppåt.

Absorberingslandning

Absorberingslandningen är den vanligaste landningstekniken som vi använder oss av. Man hoppar ner från en plint och använder hela kroppen för att absorbera landningen. Framför allt genom att landa på främre trampdynorna och böja in knäna så mjukt som möjligt. Händerna ska även placeras på golvet, och de ska placeras mellan benen.

 

Vad är godkänt?

Det vi tittar på är framför allt att händerna placeras mellan benen, och ljudnivån på landningen. Då huvudsaken är att man landar så tyst som möjligt.

 

Redskap:

En mjukplint med toppdelen avtagen.

Roll

Det huvudsakliga syftet med en roll är att använda det som en landning. Man använder det framför allt när man hoppar från höjder högre än ens egen huvudhöjd.

Roll är i grunden en rullning, där man rullar diagonalt över ryggen. Alltså ska huvudet inte vidröra golvet, och man ska absolut inte rulla över nacken. När man landar så går man ner i en absorberingslandning, och därefter sätter man i axeln för att sedan rulla diagonalt över ryggen.

 

Vad är godkänt?

Första steget är att man gör en korrekt absorberingslandning in till rollen.

Att man sätter i axeln, och verkligen inte rullar över nacken.

När man kommer ut från rullningen så ska man upp i stående position igen.

Viktigt är att man inte sätter i händerna som hjälp för att ställa sig upp, benen ska göra det jobbet.

 

Redskap:

En mjukplint med toppdelen avtagen eller motsvarande höjd.

 

Dive roll

Dive roll är en roll fast man dyker in i rullningen. Viktigt är att man kan använda armarna för att sakta ned farten och göra en kontrollerad rullning. I själva rullningen är det ingen stor skillnad från den vanliga rollen, skillnaden är hur man tar sig in i den.

 

Vad är godkänt?

Avstampet in i dyket är inte avgörande, jämfota eller en fot i taget spelar ingen större roll.

Man ska inte vidröra plinten med någon del av kroppen.

Man ska bemästra att använda armarna för att absorbera dyket och göra en kontrollerad rullning.

Vad som är godkänt på själva rullningen är samma som på den vanligen rollen.

 

Redskap:

En halv mjukplint med en tunnmatta på andra sidan.

Strides

Serie med springsteg på plintlock där man landar i en precision på sista plintlocket.

 

Vad är godkänt?

Man ska landa i en korrekt precision på sista plintlocket. (Se ovanstånde övning för beskrivning på precision).

 

Redskap:

Serie av delar av mjukplint med ca 1 meter mellan. Sista plintdelen ska vara en bottendel för att underlätta landning.

Precision (Press)

Syftet med en press är att göra en preciserad landning från ett jämfota hopp. Men hoppar jämfota från en plint till en annan. Man ska landa stillastående och kunna stå kvar tills godkännande av ledare.

 

Vad är godkänt?

Man ska landa i en korrekt press, alltså kunna håll balansen och inte falla åt något håll efter man har landat.

När man hoppar ska båda fötterna lämna plinten samtidigt och landningen detsamma.

 

Redskap:

En tunnmatta med kortsidan intill en vägg. Två lock från hårdplintar, där det man landar på ligger med kortsidan intill väggen. Det man avstampar ifrån ligger rätvinkligt gentemot det andra locket. Avståndet ska vara samma som utövarens längd.

Climb-up

En climb-up är att ta sig från en cat-position till ståendes på objektet man hänger i. En helt felfri climb-up sker utan att använda sig av armbågar eller knän. Men det är inget krav, alltså får utövaren använda sig av i stort sett vilket sätt den vill med kroppen som hjälpmedel.

 

Vad är godkänt?

Man startar från en korrekt cat-position, och därefter påbörja sin climb-up.

Det finns inga riktiga krav på hur man tar sig upp, det viktiga är att man använder endast väggen och kroppen som hjälpmedel.

 

Redskap:

Boxkant som utövare kan hänga fritt från i en cat-position.

Wallrun

I en wallrun är syftet att kunna ta sig upp för en väg med endast kroppen som hjälpmedel. Man springer mot väggen och sätter i en fot för att trycka kroppen uppåt och sträcka sig för att nå ett mål.

 

Vad är godkänt?

Båda händerna ska nå och greppa tag i kanten, men de behöver inte sättas i samtidigt.

Man ska hänga kvar i kanten och i väntan på godkännande från ledare.

 

Redskap:

Den list i b-hallen som ledare bedömer är lämpligast. Ska vara över utövarens räckvidd när den sträcker sig uppåt.

Cat leap

Hopp upp mot väggen ute i B-hallen och landning på den lägsta listen. Utövaren ska hänga kvar i armarna med höga ben, ståendes mot väggen med tåspetsarna tills ledaren godkänt landningen.

 

Vad är godkänt?

Man ska inte sätta i händerna före fötterna.

Båda fötterna måste sättas i samtidigt, och båda händerna måste sättas i samtidigt. Men man får sätta i fötterna före händerna.

 

Redskap:

Lägsta listen i B-hallen.

Tic-tac

Ansats och avstamp mot ”dödsväggen” upp på en närstående hårdplint i fullhöjd. Plinten ska stå i en rätvinklig ut från dödsvägen och utövaren ska landa i en precision.

 

Vad är godkänt?

Man sätter endast i en fot i väggen.

Man landar i en korrekt precision. (Se “precision” för beskrivning).

 

Redskap:

Dödsväggen och hårdplint närmast midjehöjd.

Swing

Swing från ett rör till ett annat, minst 60cm långt mellanrum. 

 

Vad är godkänt?

Båda händerna måste lämna det ena räcket samtidigt och fatta tag om det andra samtidigt.

 

Redskap:

Två räcken, 60cm mellan varandra.

Hjulning, rondat

Utövaren ska tydligt förstå skillnaden mellan hjulning och rondat. Utövaren behöver inte kunna göra ett starkt stäm men ska landa rondaten jämfota utan problem. 

 

Vad är godkänt?

Hjulning

Man ska inte skruva kroppen under rörelsen.

Fötterna ska peka upp i taket mitt i rörelsen, (benen ska vara relativt raka).

Den ska gå längs med en rak linje.

 

Rondat

Båda händerna ska sättas i marken samtidigt.

Båda fötterna ska sättas i marken samtidigt.

Tydlig 180 graders rotation under rörelsen.

 

Redskap:

En rak linje på golvet.

Underbar

Man hoppar genom två vertikala räcken i ett bomsystem. Man hoppar men benen först genom räckena och sedan fattar tag om det översta räcket med händerna för att få en extra kraft ut från räckena.

 

Vad är godkänt?

Avstamp och landning sker med en fot i taget.

Benen ska alltid komma först genom räckena.

Man ska fatta tag i räcket med båda händerna samtidigt.

 

Redskap:

Två räck, 60cm mellan varandra i ett bomsystem. Lägsta räcket i midjehöjd.

Turn vault

Ska utföras över räcke i minst midjehöjd. Man ska sätta händerna i ett “reverse”-grepp. När man hoppar över räcket så ska man vända kroppen 180 grader samtidigt som man förflyttar den innersta handen till andra sidan av den andra handen, till ett normalt grepp. Man landar på ett löst räcke som ligger under det andra, med båda fötterna samtidigt.

 

Vad är godkänt?

Man håller ett korrekt grepp med händerna och en korrekt förflyttning mellan greppen.

Inga fötter får vidröra räcket som man greppar med händerna.

Man ska landa med båda fötterna samtidigt på det lösa räcket.

 

Redskap:

Ett räck i bomsystem i midjehöjd. Ett löst räck som ligger rakt under det andra.

Handstående

Stå på händer i en ruta i fem sekunder.

 

Vad är godkänt?

Händerna får flyttas på under handståendet, men endast en hand får lämna rutan. Är båda händerna utanför rutan är det inte godkänt.

Man ska kunna stå i fem sekunder (görs med tidtagarur).

 

Redskap:

Svarta rutan som bildas i hörnet av badminton-planerna.

 

Beep-test (OBS Obligatoriskt)

Utövarna ska klara till start av nivå 9 på 20 meters beeptest. Man ska alltid timea signalerna rätt, alltså inte springa i förväg eller komma försent till väggen. Men kan missa enstaka signaler, men upprepade missar är inte godkänt.