Svarta bandet

Svarta bandet är den andra graderingen som man kan få inom FreemotionIK. Med svarta bandet får man en större frihet att utvecklas som utövare, och även ett större ansvar som medlem.

 

Viktigt att ha i åtanke med dessa beskrivningar är att de endast är till för att ge en mer konkret skriftlig beskrivning på vad det är man faktiskt gör och vad som är godkänt. Det är alltid ledarens bedömning som går före huruvida något är godkänt eller inte.

 

Utövaren ska visa att man klarar alla övningarna väl, man får misslyckas/testa max 2 gånger.

 

OBS: Bilder och videoklipp på alla övningar kommer inom kort!

Double-kong

En vault där syftet är att ta sig över objekt som är placerade nära varandra. Båda händerna placeras på den första plinten, för att sedan explosivt förflytta sig till den andra plinten och göra en kong över den.

 

Vad är godkänt?

Avstamp och landning sker med en fot i taget.

När utövaren placerar händerna på den första plinten ska kroppen vara utsträckt, (inte böjda ben).

Båda händerna ska röra vid den första och andra plinten samtidigt, båda händerna ska göra exakt samma rörelse genom hela momentet.

 

Redskap:

Två mjukplintar i midjehöjd som står intill varandra.

Double-speed

En vault på objekt som är placerade nära varandra där hastighet är det primära syftet. Man placerar den ena handen på den första plinten och svänger ut med benen åt andra hållet, för att sedan fort förflytta handen till den andra och göra en speed.

 

Vad är godkänt?

Avstamp och landning sker med en fot i taget.

Kroppen ska vara centrerad över båda plintarna.

Endast en hand får vidröra båda plintarna.

 

Redskap:

Två mjukplintar i midjehöjd som står intill varandra.

Reverse vault

En vault där man vänder sig 360 grader på vägen över plinten, man sätter endast i en hand i plinten som man sätter på motsatt sida till vart den armen är placerad.

 

Vad är godkänt?

Avstamp och landning sker med en fot i taget.

Utövaren ska landa på motsatt fot som man trycker av med.

Fingertopparna ska peka bakåt när handen placeras på plinten.
Endast en hand ska placeras på plinten.

Utövaren ska vara centrerad över plinten.

 

Redskap:

En mjukplint i midjehöjd.

Kong-press

Ett moment där man gör en kong på en objekt och landar i en press på ett annat.

 

Vad är godkänt?

En korrekt kong till en korrekt precision. (Se lila bandet beskrivningar)

 

Redskap:

Två hårdplintar där den ena står med kortsidan mot en vägg.

1 meter mellan.

Swing-press

Man svingar i ett räcke, släpper det, och använder höfttrycket för att skjuta sig till ett annat objekt och landa i en press.

 

Vad är godkänt?

Båda händerna lämnar räcket samtidigt.

Vi tittar på ett man gör en kraftfull “whip” med höften, (man ska inte enbart släppa räcket, utan även använda höften för att få ett tryck).

Landa i en korrekt precision.

 

Redskap:

Hårdplint i full höjd, ståendes med kortsidan parallell mot räcket.

1,5 meter mellan räcket och plinten.

Swing-cat

Man svingar i ett räcke, släpper det, och använder höfttrycket för att skjuta sig till en landning i cat-position.

 

Vad är godkänt?

Båda händerna lämnar räcket samtidigt.

Vi tittar på ett man gör en kraftfull “whip” med höften, (man ska inte enbart släppa räcket, utan även använda höften för att få ett tryck).

Landa i en korrekt cat-position.

 

Redskap:

Vid det vertikala räcket i parkourparken.

Kong-cat

Ett moment där man gör en kong på ett objekt och landar i en cat-position på en vägg.

 

Vad är godkänt?

En korrekt kong till en korrekt cat-position. (Se lila bandet beskrivningar).

 

Redskap:

Hårdplint i midjehöjd.

Lägsta listen i B-hallen.

1 meter mellan.

Frontflip press

En frontflip från ett objekt till en precision på tunnmatta.

 

Vad är godkänt?

Man gör en rak frontflip.

Landa jämfota på tunnmattan och hålla balansen.

 

Redskap:

Hårdplint i fullhöjd.

Tunnmatta ut från plinten, en till tunnmatta som korsar den.

Divefront

En dykande frontflip från hög höjd där man landar i en roll.

 

Vad är godkänt?

Avstamp sker med en fot i taget.

Man har kroppen utsträckt i ett dyk innan man börjar gruppera.

Landa i en korrekt roll.

 

Redskap:

Tunnmattegolv uppe på rails-delen.

Tjockmatta till landning.

Sideflip

En sideflip på mark.

 

Vad är godkänt?

Hoppa sidledes och landa i samma vinkel.

Inte använda händer eller liknande för att underlätta landning.

Avstamp och landning innanför linjerna.

 

Redskap:

Det två närliggande svarta linjerna på marken i hallen.